Hej alla medlemmar!

Det skulle vara intressant att veta om ni har någon gruppverksamhet i förebyggande syfte på era familjerådgivningar. Vi i styrelsen har för avsikt att fördjupa oss lite i den frågan under våren och behöver er hjälp att ta reda på vad som redan görs runt om i landet. Maila gärna in och berätta det till Birgitta Manne, birgitta.manne@uddevalla.se.