Styrelsen

Ordförande

Helena Modig, Östersund, e-post: helena.modig@ostersund.se               

Vice ordförande

Johan Sjöstrand, Eslöv, e-post: johan.sjostrand@eslov.se

Kassör

Kent Eklöw, Jönköping, epost: kent@relationskonsulterna.se

Protokollsekreterare

Webbansvarig och sekreterare, medlemsfrågor   

 Charlotta Haglöf Larsson, Västerås, e-post: charlotta.haglof.larsson@vasteras.se                            

Ledamot

Siv Byström Arnqvist, Örnsköldsvik, e-post: siv.bystrom.arnqvist@ornskoldsvik.se

Ledamot

Gun Berggren, Trollhättan , e-post: gun.berggren@trollhattan.se

Ledamot

Anita Ekström, Sundsvall, e-post: anita.ekstrom@sundsvall.se

Suppleant

Kristina Svartek, Lund, e-post: kristina.svartek@lund.se

Suppleant

Cecillia Ekelin, Kungsbacka, e-ost: cecilia.ekelin@kungsbacka.se