Policydokument

Grundkompetens för arbetet som familjerådgivare är:
– socionom, eller motsvarande högskoleutbildning med beteendeinriktning

– grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg 1 (inklusive egenterapi och handledning)
– flerårig erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete

Samtliga nyanställda familjerådgivare skall erhålla minst 60 tim individuell introduktionshandledning av en erfaren (motsv. KFR:s auktorisation) familjerådgivare.

Viktiga fortbildningar för familjerådgivare är t.ex.:
– familjeterapi/psykoterapiutbildning steg 2,
– utbildningar i ämnesområden som sexologi, genusvetenskap, relationsvåld, kris/trauma, handledarutbildning och forskarutbildning
För att utveckla och upprätthålla kompetensen krävs kontinuerlig fortbildning och handledning.

Auktorisation
Auktorisation utfärdas av KFR:s styrelse efter ansökan av föreningsmedlem vilken uppfyller följande kriterier:
1. medlemskap i KFR sedan minst 4 år tillbaka
2. arbete som familjerådgivare på kommunalt uppdrag minst 5 år med minst 75% tjänstgöringsgrad.
3. psykoterapeutisk vidareutbildning om minst 30 (45) poäng
4. egenterapi motsvarande grundläggande psykoterapiutbildning
5. handledning minst 200 tim inom ramen för familjerådgivningen, inkl 60 tim introduktionshandledning.

 

Här finns dokument som beskriver kompetens- och kvalitetskrav inom familjerådgivningen:

Kompetens- och kvalitetskrav för kommunal familjerådgivning av god kvalitet (maj 2015, reviderad 2020)

Policy för familjerådgivning på kommunalt uppdrag, SSR:

https://akademssr.se/sites/default/files/files/Policy%20familjer%C3%A5dgivare%202014%20w.pdf


Akademikerförbundet SSR:s policydokument för familjerådgivning på kommunalt uppdrag. Bygger på KFR:s dokument, utkom i oktober 2014.

Håll koll på kvalitet och kompetens
Artikel i Akademikern mars 2014