Statistik

Sammanfattning av socialstyrelsens statistik rörande familjerådgivning 2018

MFoF har nu publicerat sammanställd statistik för kommunala socialtjänsters familjerådgivningsverksamheter under 2018.
Statistiken om familjerådgivning visar att antalet pågående ärenden under 2018 ökat jämfört med 2017. Det kan också konstateras att en årlig ökning skett sedan mätningarnas start 2004.
Vad gäller kommunal familjerådgivning pågick totalt 38 692 ärenden år 2018. Parrelationer är fortfarande vanligast vid kommunal familjerådgivning, med något fler gifta än sambos. Förekomsten av familjerådgivning visar även fortsättningsvis på förhållandevis stora regionala skillnader.

http://www.mfof.se/blanketter-och-statistik/statistik/Statistik-om-kommunal-familjeradgivning-2017/

*****************************

Enkätundersökning 2014

Sammanfattning

Totalt finns information från 216 kommuner med i detta material. Vi tvingades välja bort svar från kommuner med LOV, undantaget för besöksavgifterna. När det gäller besöksavgifter finns information från 277 kommuner. I landet finns det 290 kommuner.

Det som har blivit tydligt under arbetets gång är att skillnaderna är stora främst när det gäller, besöksavgifter, kötid, bemanning i förhållande till folkmängd och antal samtal per heltidstjänst. Se diagram.

Hur rimmar det med lagstiftningen som anger att kommunerna ska erbjuda och underlätta för par att söka hjälp i ett tidigt skede och att det skall vara en lågtröskelverksamhet?

Sammanställning av enkätsvar från KFR till familjerådgivning på kommunalt uppdrag 2015

Statenkät 2015

Vi har inte riktigt lyckats med tekniken att få till bilderna av diagrammen i Statenkät 2015 ovan. Nedan kan du se vad som står på de lodräta axlarna i diagrammen:

Besöksavgift –värden på lodrät axel (nedifrån och upp): 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600.

Kötid (dagar) – värden på lodrät axel (nedifrån och upp): 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60.

Antal samtal per heltidstjänst – värden på lodrät axel (nedifrån och upp): 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400.

Antal innevånare per heltidstjänst – värden på lodrät axel (nedifrån och upp): 0, 20000, 40000, 60000, 80000, 100000, 120000.

*****************************

Socialstyrelsens statistik

Sammanfattning av socialstyrelsens statistik rörande familjerådgivning 2015

Korta fakta

63 000 personer besökte den kommunala familjerådgivningen 2015.

Reparationsarbete är fortfarande vanligast (47 procent av alla ärenden som avslutades under 2015)

45 000 barn berördes av ärenden som påbörjades under 2015

Läs mer på socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-12

********************************

Familjerådgivningens instrument för statistik

2012 gjordes en rundfråga till landets familjerådgivningar om vilka statistikprogram man använder samt erfarenheterna av dessa. Här finns resultatet av detta:

Sammanställning av statistikprogram på familjerådgivningar 2012

KFRstatistikprogram2018