GDPR

Hanteringen av personuppgifter regleras sedan 15 maj 2018 i lag enligt GDPR. Även en förening, som behandlar personuppgifter, måste följa dessa bestämmelser i dataskyddförordningen. Bestämmelserna är till för att stärka medlemmarnas personliga integritet.

  • Det är KFRs styrelse som är ansvarig för hanterandet av dina personuppgifter i KFRs medlemsregister. Kontaktuppgifter till styrelsen kan du hitta på KFRs hemsida.
  • De personuppgifter som behandlas inom KFR är de uppgifter som lämnats i samband med medlemskap; namn, mailadress, kommun där man har sin arbetsplats, uppgift om godkänd auktorisation och uppgift om betalning av medlemsavgiften. Syftet med att spara dessa uppgifter är att kunna se vilka som är våra aktuella medlemmar, kunna göra medlemsutskick och kunna bedöma grunderna för auktorisation samt att möjliggöra att man kan återuppta sin auktorisation efter att auktorisationen varit vilande.
  • Medlemsregistret kommer framöver endast vara tillgängligt för styrelsen och därmed inte finnas på hemsidan.

Godkännande måste ske genom en aktiv handling. Nya medlemmar godkänner hantering av personuppgifter genom att kryssa i en ruta på ansökningsblanketten, i samband med ansökan om medlemskap i KFR. Tidigare medlemmar har getts möjlighet att godkänna genom att returnera ett mail med godkännande till medlemssekreteraren.

Vill du ha tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade eller få uppgifterna raderade tveka inte att höra av dig till styrelsen.

Uppgifterna kommer att sparas under 10 år bland annat för att kunna hantera Auktorisationsansökningar.

2020-04-20