Ansökan om auktorisation för familjerådgivare

Till Dig som söker auktorisation för familjerådgivare:

KFR (dåvarande KLFR) beslutade 1993 att införa auktorisation av familjerådgivare.

Ansökan om auktorisation kan lämnas in under hela året. Beslut om auktorisation tas av styrelsen och det sker löpande under årets fem styrelsemöten.

Ansökan om auktorisation med bifogade handlingar skickas till :

Johan Sjöstrand, E-post: johan.sjostrand@eslov.se

Vid frågor vänd dig till Johan Sjöstrand

Kostnad för beviljad ansökan är 1000 kr som Du betalar innan Du får auktorisationsbeviset.

Välkommen med Din ansökan!
Styrelsen i KFR 2023-05-12