Poddar

Här är länkar till några poddar:

Familjerådgivningen i Halmstad har spelat in ett par podd-avsnitt, som du kan lyssna på via denna länk: https://soundcloud.com/search?q=familjer%C3%A5dgivningspodden.

Familjerådgivarna i Småland har också gjort några poddar. De hittar de du här:

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips. Podden tar upp olika teman kopplade till SRHR, så som vulvasmärta, oönskad sexualitet, läkemedels påverkan på lust och förmåga och normer kring kön och sexualitet. Programmen ger också praktiska tips på hur vi inom vården kan ställa frågor, ge behandling och hur vi kan träna på att ha med ett sexologiskt perspektiv i patientmötet. Många vårdutbildningar saknar idag utbildningsmoment om sexualitet trots att den sexuella hälsan är en del av den allmänna hälsan. Podcasten är tänkt som ett stöd för dig att utveckla ditt professionella bemötande i frågor som rör SRHR.
Sex på arbetstid är en podcast som riktar sig framförallt till vårdpersonal men kan vara minst lika relevant för patienter och andra yrkesgrupper som möter människor. Här hittar du podden: http://srhr.se/podcast