Grundkompetens för familjerådgivare

Grundkompetens för arbetet som familjerådgivare är:
– socionom, eller motsvarande högskoleutbildning med beteendeinriktning

– grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg 1 (inklusive egenterapi och handledning)
– flerårig erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete

Samtliga nyanställda familjerådgivare skall erhålla minst 60 tim individuell introduktionshandledning av en erfaren (motsv. KFR:s auktorisation) familjerådgivare.

Viktiga fortbildningar för familjerådgivare är t.ex.:
– familjeterapi/psykoterapiutbildning steg 2,
– utbildningar i ämnesområden som sexologi, genusvetenskap, relationsvåld, kris/trauma, handledarutbildning och forskarutbildning
För att utveckla och upprätthålla kompetensen krävs kontinuerlig fortbildning och handledning.

Auktorisation
Auktorisation utfärdas av KFR:s styrelse efter ansökan av föreningsmedlem vilken uppfyller följande kriterier:
1. medlemskap i KFR sedan minst 4 år tillbaka
2. arbete som familjerådgivare på kommunalt uppdrag minst 5 år med minst 75% tjänstgöringsgrad.
3. psykoterapeutisk vidareutbildning om minst 30 (45) poäng
4. egenterapi motsvarande grundläggande psykoterapiutbildning
5. handledning minst 200 tim inom ramen för familjerådgivningen, inkl 60 tim introduktionshandledning.