Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till KFR:s styrelse. Detta är styrelsens tjänsteadresser och om du har frågor till KFR kan det vara bra att tydliggöra att det är i den rollen du önskar kontakt.

Styrelsen 2024-2025

Ordförande

Helena Modig, Östersund helena.modig@ostersund.se

Vice ordförande              

Johan Sjöstrand, Eslöv johan.sjostrand@eslov.se

Protokollsekreterare

Gun Berggren, Trollhättan gun.berggren@trollhattan.se

Kassör                         

Kent Eklöw, Jönköping kent@relationskonsulterna.se

Sekreterare, medlemsfrågor

Siv Byström Arnqvist, Örnsköldsvik siv.bystrom.arnqvist@ornskoldsvik.se

Webbansvarig                      

Ulrika Fahlcrantz, Lund ulrika.fahlcrantz@lund.se

Ledamöter

Suppleanter                    

KFR e-postlåda

info@sverigeskfr.se