Varför vara medlem i KFR

Föreningen har som uppgift:

-att verka för en kvalitativt högtstående familjerådgivning inom offentlig verksamhet.

Som medlem blir du en del i arbetet att förbättra och utveckla familjerådgivningen i landet. Du kan på enkelt sätt ta del av information om de lagtexter, policydokument och andra bestämmelser som styr familjerådgivningen, vilket kan ge dig bra argument att lämna till din arbetsgivare om hur familjerådgivningen ska fungera.

-att tydliggöra, att familjerådgivning är ett kvalificerat behandlingsarbete med krav på speciell kompetens.

Som familjerådgivare ingår du i en ganska liten yrkeskår och ibland utförs arbetet i form av ensamarbete. Då kan föreningen ge möjligheter att möta och diskutera med andra i samma yrke. Du har möjlighet att bli auktoriserad familjerådgivare vilket är en titel som talar om lång erfarenhet och gedigen utbildning. Detta efterfrågas ofta i anställningar och i upphandlingar.

-att verka för vidgad och fördjupad yrkeskunskap hos familjerådgivare.

Du kan ta del av andras erfarenheter och dela med dig av din. På så vis bygger vi tillsammans en nationell familjerådgivarkunskap. Du kan också ingå i, eller starta, nätverk kring de frågor som intresserar dig.

-att samla medlemmarna till fortbildning och utbyte av erfarenheter.

Du får erbjudande om att delta i givande studiedagar med fokus på att arbeta med par, till ett rabatterat pris.