Tack alla för en trevlig KFR caféstund i det digitala som handlade om att dela erfarenheter om familjerådgivningens förebyggande arbete. Vi pratade bland annat om förebyggande arbete i samarbete med andra, exempelvis BVC och familjecentraler, om grupper i familjerådgivningens regi och om arbetet som bedrivs för att nå ut till olika grupper i samhället.

Förslagsvis väljer vi vid nästa möte en ordförande som fördelar ordet.

Vi väljer även några ämnen för framtida caféer. I slutet av dagens café kom förslag som mindfulness i samtalen, kreativa inslag i samtalen, ”rörelsen i rummet”, existentiella frågor, digitalisering och vad gör trauman i rummet”.

Hoppas vi ses vid nästa café 18/4 kl 13 då vi samtalar kring temat: barnet i familjerådgivningen.