Vi vill välkomna den nya styrelsen som består av Helena, Kent, Johan, Siv, Gun, Ulrika (ej på bild) Carina, Sara och Anne-Marie.

Den 15/5 deltog vi, Kristina, Charlotta och Cecilia i vårt sista styrelsemöte som gick av stapeln i Hudiksvall. Vi lämnade mötet med en stark känsla av att vi kommer att sakna detta härliga och varma gäng. Det har varit roligt och kompetensutvecklande att delta i styrelsearbetet. Vi har fått ny kunskap om hur hemsidor byggs, digitala medlemsregister införs, remisser besvaras, myndighetskontakter upprätthålls, konferenser anordnas, digitala caféer skapas samt hur man kan ta sig an kluriga juridiska frågor. Listan över ny kunskap är lång och vi har haft roligt på vägen. Nu när det är dags för oss att avgå vill vi med dessa rader säga tack till er  medlemmar som gett oss förtroendet att vara med i styrelsen. Ni har gett oss möjligheten att ingå i ett sammanhang som bjudit på öppna diskussioner, kreativitet och som stått för en stark strävan framåt i det styrelsearbete som ska gagna er – KFR’s medlemmar. 

Till sist vill vi tacka Hälsingland för deras fina arrangemang av årsmötet och studiedagarna med fantastiska föreläsare, trevlig fest med god mat och bra musik i naturskön miljö.