Iréne Smedman, Gällivare, undrar: “Jag undrar om det finns lagstiftning/policy eller annat ang lägsta ålder på den som söker familjerådgivningen. Hur ska man tänka kring minderåriga – under 18 år. Behöver de föräldrarnas samtycke till att ha kontakt med Familjerådgivningen? KAN (har rätt att) föräldrarna/vårdnadshavarna sätta sig emot kontakten?”

Jag tänker att Familjerådgivningen är en verksamhet som riktar sig till vuxna, dvs myndiga personer = 18 år och uppåt. Vårt uppdrag handlar huvudsakligen om att på olika sätt möta upp par. Visst finns det par där parterna är under 18 år, som kan vara hjälpta av att komma till oss. Rimligtvis kan föräldrar sätta sig emot att deras barn kommer till oss eftersom de är vårdnadhavare och därmed har den rätten. Sedan uppstår ju en gråzon i och med att vi tar in så lite personuppgifter och att par kan komma anonymt. Ibland vet vi inte.