Vid nästa veckas digitala styrelsemöte kommer beslut fattas gällande de planerade studiedagarna i Stockholm i maj. Med anledning av detta ber vi samtliga anmälda att avvakta med inbetalning av avgiften.