Som en del av studiedagarna kommer föreningens årsmöte att gå av stapeln. Läs här: KFR Verksamhetsberattelse 2017-2018.

Notera gärna att det kommer några förslag från styrelsen på slutet. Två stadgeändringar: dels den som var uppe förra året om passivt medlemskap etc och ska tas för andra gången, dels om att val av kassör ska bli en föreningsfråga, istället för en styrelsefråga. Dessutom ett förslag till ändringar kring auktorisation och introduktionshandledning i syfte att förenkla detta en del. Detta är en fråga där årsmötet är beslutsinstans.