I Family Process (1/2018) finns artikeln “Clinical Guidelines for Working With Stepfamilies: What Family, Couple, Individual, and Child Therapists Need to Know”. Med hjälp av Google translate kommer här en läsbar version av de viktigaste delarna av denna artikel. Förhoppningsvis lite mer lättillgänglig.

Här hittar du utdraget för utskrift: Utdrag ur Clinical Guidelines for Working With Stepfamilies…