I linje med årsmötets beslut i Sunne om att ändra en del kring vad som gäller för auktorisation och vad auktorisationen står för har styrelsen skapat ett “Auktorisationsbevis”. En auktoriserad familjerådgivare är en officiell representant för yrket och för föreningen. Det ställer krav på familjerådgivaren att verka så att förtroendet för professionen och kåren upprätthålls. Tanken med det är att våra besökare ska kunna vända sig till KFR om de uppfattar brister i dessa avseenden hos en auktoriserad familjerådgivare. Det blir ett sätt att slå vakt om auktorisationen som ett kvalitetsbevis.

Här hittar du “beviset” för utskrift: Till Dig som besöker denna mottagning

Det kommer också att finnas under en egen flik under fliken Auktorisation