Årets studiedagar i Halmstad närmar sig med stormsteg och det är tydligt att intresset för att delta är stort. Kombinationen av ett gediget och intressant program och längtan efter att träffa nya och gamla kollegor på riktigt igen är säkert en stor del av förklaringen till det. Årets dagar är planerade utifrån hur många som brukar deltaga på studiedagarna. Vi har förstått att det nu finns många besvikna medlemmar som nåtts av beskedet att det inte finns lediga platser. Vi i styrelsen förstår besvikelsen och är så ledsna över att inte alla som vill kan få delta. Vi tar med oss det inför planering av kommande konferenser. Förslag på hur man skulle kunna göra framöver för att ge rimliga möjligheter till anordnande mottagning att planera och samtidigt inte riskera föreningens ekonomi innan man vet hur stort intresset är för att delta emottages tacksamt!

Inför kommande planering av studiedagar, 2023 och 2024, vill vi ta del av dina synpunkter och skulle uppskatta att få svar på frågor enligt nedan.

Vad var det som väckte ditt intresse för KFR:s studiedagar 2022? Kryssa ett eller fler alternativ.

  • Temat
  • Platsen
  • Möjligheten att träffa kollegor
  • Annat

Med vänlig hälsning och tack på förhand!

Styrelsen för KFR

Vi önskar att dina svar sänds innan den 10 maj till

charlotta.haglof.larsson@vasteras.se