Kära medlemmar i KFR!
Nu börjar sommaren närma sig sin avslutning och vi får bära med oss alla ljusa minnen in höstens arbete. Även om denna sommar kanske på många sätt inte alls blivit som den brukar vara, så hoppas jag ändå att den inneburit vila och ljusa minnen!
Vår förening behöver ha sitt årsmöte och vi har ju tidigare berättat att vi planerade att ha det i augusti. Vi har dröjt med definitivt besked pga osäkerhet kring smittläge mm men nu är det definitivt.
Årsmöte i KFR sker på digitalt vis den 26/8 Klockan 16.00.
Kallelse och alla handlingar bifogas på länken längst ner. Vi kommer att använda oss av hjälpmedlet Zoom och det innebär att vi alla kan se varandra på bild där vi sitter vid datorer eller telefoner.
Så jag uppmanar er nu alla att anmäla sig till årsmötet genom att skicka ett mail till mig. Då kommer du att få en inbjudan med en länk att klicka på i god tid innan mötet och så blir du en av deltagarna.
Festen efteråt, som vi brukar ha på våra studiedagar, får ni nu chans att ordna på din egen arbetsplats efter mötet på det sätt ni tycker är roligast! Visst är det en bra idé!
Vi har haft ett spännande verksamhetsår och det kommer att bli minst lika spännande nästa år med mer fördjupat samarbete med MFoF kring statistik, barnkonvention, föräldrastöd mm. Mer info på årsmötet!
Vi ser verkligen fram emot att se just dig!
Mailadress för deltagande:
elisabeth@relationskonsulterna.se
OBS! Tänk på att maila svar bara till mig, inte svara till alla!
Många soliga hälsningar
Elisabeth Staberg
Ordförande
Länk till handlingarna.
https://famileradgivarna-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/elisabeth_relationskonsulterna_se/EUhysdUgTO5Fh0nu3sW-_nEBgVxvWLRAPBRaG7LWzT8-kw?e=qAMwLV