Ordförandens rader september 2020

KFR har haft sitt årsmöte!

Delar av styrelsen samlades den 26/8 i Skövde för att planera och sedan genomföra årsmötet. Vi var 10 personer på plats i lokalen och 12 som var med oss på skärmen med hjälp av Zoom. Åsa Tivemo från Skövde skötte ordförandeskapet med den äran och övrig personal stöttade med att ställa upp som justerare, rösträknare och tekniksupport.

Förutom ett mycket vänligt och uppskattande bemötande hade ni i Skövde också en fantastiskt fin lokal och bra teknik vilket underlättade enormt.

STORT TACK TILL ER ALLA I SKÖVDE, utan er hade det varit svårt att genomföra detta.

Det gjordes en hel del nyval på årsmötet.

Till styrelsen välkomnade vi tre nya ledamöter:

Helena Modig från Östersund, Susanne Lundqvist från Falkenberg och Ulrika Petrovic från Lund.  Annika Grufman Kalén, Birgitta Manne och Lena Söderberg lämnade styrelsen men Annika och Lena går vidare till nya uppdrag i auktorisationskommittén eftersom Sverker Mörlin och Jan Ohm har avgått.

Avgått har även vår revisor Anders Bergström gjort och efterträds nu av Pia Fogelberg-Skoglösa.

Valberedningen blir också helt ny. Karin Wulff, Lisa Wall och Gunilla Backlund efterträds av Johan Sjöstrand, Pia Ringbom och Annika Lindén.

Stort TACK till er alla som lämnar och till er som träder in!

Styrelsearbetet fortsatte på torsdagen och då med vår nya styrelse.

Sara Fredriksson är nu vår nya medlemssekreterare och Ulrika Petrovic är ny vice ordförande.

Vi arbetade oss igenom sedvanliga ärenden som ni kan läsa mer om i protokoll som kommer.

Vi mötte också via Zoom, Markus Andreasson från Biancafilm, som inspirerade oss i tankar om att göra en film om familjerådgivning. Vi arbetar vidare med frågan men det är ett stort projekt i så fall.

En fråga som vi ägnade en hel del tid åt är hur vi använder oss av digitala hjälpmedel, särskilt nu i Corona tider. Vi har ju lagt ut en del på hemsidan om detta och vi tror att det här arbetssättet kan hjälpa och underlätta för familjerådgivningar men också att det krävs en hel del ställningstaganden vad gäller säkerhet, sekretess och kvalitet för att komma fram till bra lösningar.

Vi skulle verkligen uppskatta om ni medlemmar skriver till Helena Bucht, som sköter vår hemsida, och delar med er av alla tips, idéer, frågor och erfarenheter ni har i denna fråga så vi kan få en levande diskussion i kåren. Hemsidan är också en fråga som vi lägger tid på -hur ska vi kunna göra den ännu mera levande och användbar för er medlemmar? Vi kommer helt säkert att återkomma i frågan!

Till sist men inte minst- STUDIEDAGAR NÄSTA ÅR BLIR I ÖSTERSUND! HURRA!

Boka in 26-28/5 2021.

Många hälsningar till er alla från Elisabeth Staberg, ordförande