Åsa Tivemo skriver:

“Vi i Skövde undrar hur det ser ut i landet gällande debitering av uteblivande vid besök på familjerådgivningen. Vi har själv inte den rutinen då vi inte tar personuppgifter som krävs vid hanteringen, men frågan har varit uppe i samband med en ev. höjning av avgiften.”

Torsten svarar:

“Här i Västerås har vi en regel om att par som meddelar återbud efter 12.00 dagen innan besök eller uteblir ska debiteras samma avgift som för besök (= 160 kr). Vi är i ärlighetens namn inte helt bra på att bevaka detta, bland annat då vi inte alltid tar parets adress vi nyanmälan.”

Om du har svar på denna undran är det tacksamt om du skriver till Åsa på asa.tivemo@skovde.se.