Vi var ett tjugotal som var med på det första digitala fikat. Vi var representerade från olika delar av landet och innehållet blev att vi pratade om varje familjerådgivning. Ett axplock av det vi fick höra om: Att en del familjerådgivningar samarbete med andra verksamheter så som våld i nära relationer, vilket fick oss att börja fundera på närverket ”våld i nära relationer” och behov att eventuellt återuppta det. Att Lidköping hade infört bokningssystem, att flera familjerådgivningar har kö, att ett tips var att skicka brev till de som står i kö för att inventera det fortsatt behovet, om behov fortsatt fanns fick det höra av sig. Detta reducerade kön kraftigt. Vi fick höra om förebyggande arbete där bl a Skövde har arbetat med att ge ut en ”goodiebag” till föräldrar som nyss fått barn, den innehöll bla presentkort till ett samtal på familjerådgivningen.

Vi som var med uppskattade initiativet och vill DU vara med så planeras ett nytt Digitalt Café den 24/1 kl 13.00-14.00.

En tanke är att då kanske dela upp café gästerna i olika rum där man kan prata om ett team och dela goda exempel. Det digitala caféet blir det vi gör det till.