En mycket bra film och artikel från Scott Millers blogg . Scott intervjuar Birgit Valla där hon pratar om hur väl systemet med ORS och SRS har slagit ut i Norge i den psykiatriska öppenvården . Man slutade leta diagnoser och göra tester och började fråga vad människor ville ha hjälp med! Resultat? De hjälpte fler människor bättre och på kortare tid…Läs om detta på scottdmiller.com (http://www.scottdmiller.com/)och inlägget från 4/9 2017 som har rubriken “Brave or Foolhardy? Dramatic Implications of a New Psychotherapy Outcome Study”.