Leg psykoterapeut Marcus Westergren har hört av sig och delger följande information:

“Många familjerådgivare känner till EFT (Emotionellt fokuserad familjeterapi). Nu finns chansen att utvidga er kompetens om hur ni kan använda samma arbetssätt, men med justeringar för att passa andra relationer i familjen. Men ni kan också delta i en workshop som speciellt fokuserar på att arbeta med bonusfamiljer.”

För mer info:

Stockholm EFT-center

Stockholm – EFFT med Bonusfamiljer

Lund i samarbete med psykoterapeutprogrammet:

https://www.marcuswestergren.se/efft-workshop-5-6-5-2020/