Markus Westergren, familjerådgivare i Kristianstad, skriver: Det finns en Facebook-grupp för att stötta lärandet av EFT, men också som stöd att diskutera om man t ex befinner sig långt från kollegor, arbetar ensam eller i en liten grupp. Jag tänker också att det är intressant att höra om det finns fler som provat ORS/SRS i kombination med EFT. Vi använder oss av ORS/SRS sedan årsskiftet och även om jag använder EFT i vissa ärnenden, men inte alla, så tycker jag att det är spännande hur paren skattar samtalen.

Mötesplats för lärande och utveckling i EFT (Emotionally Focused Therapy)

EFT för familjer finns på en sida som är under uppbyggnad. EFFT (Emotionally Focused Family Therapy) på svenska