Kommande utbildningar och föreläsningar under 2019 som Ger Elliot och Tommy Waad arrangerar i Lund.

Det gäller en grundutbildning (läs mer: Externship 2019), en fördjupningsutbildning (läs mer: Core Skills 2019.) och tre separata föreläsningsdagar med James Thomas från Denver om ”Missbruk och Anknytning” (läs mer: James Thomas dag 1.), ”Försummelse i Barndomen” och en fördjupningsdag i EFT-modellen, nivå två (läs mer: James Thomas, dag 2&3.).