Vi på familjerådgivningen i Skövde har börjat prata om att utöka vårt förebyggande arbete med ett projekt där vi särskilt bjuder in nyblivna föräldrar till förebyggande relationssamtal t ex tre gånger som de får gratis från kommunen – Vi har för oss att vi hört om någon familjerådgivning som gjort något liknande där man delat ut presentkort på samtal på familjerådgivningen till nyblivna föräldrar. Känner någon igen det? Vi vill gärna veta mer hur ni gjorde. Bra och dåliga erfarenheter välkomnas! Kontakt oss gnm:  asa.tivemo@skovde.se.

Om ni har erfarenheter som ni vill dela med fler än Skövde är det tacksamt att också skicka info till webbansvarige. Om ny information kommer in uppdateras detta inlägg.