Lena Söderberg, Falkenberg, delar med sig av sina intryck:

Vi som var där upplevde tre härliga dagar när Sunne visade sig från sin bästa sida med mycket sol och värme. Förutom föreläsningar och förplägnad inomhus kunde vi också njuta av ångande bad eller softa i solstolen tillsammans med kollegor från hela landet. Så många goda samtal……

Upplägget var från lunch onsdag till lunch fredag. Blandningen, där föreläsandet och årsmöte blandades med såväl musik och mat som teater, gav en god smak för alla sinnen.

Hagforspoeten Ismael Ataria talade under inledningen till studiedagarna utifrån sitt viktigaste verktyg, pennan. En tankeväckande och underhållande betraktelse där vi också kunde associera åt många håll kring vår samtid och kraften att ha makten över språket och ordet både i det egna sammanhanget och i samspel med vår omgivning.

Görel Fred, socionom, leg psykoterapeut, utbildare, familjeterapeut och författare, var som föreläsare först ut att prata under titeln “Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar”. Detta är en föreläsning som griper tag i mig med kraft varje gång jag hör den. Hon definierar försoning på följande sätt:

“Försoning är att öppna upp för en kontakt med sig själv och därigenom få ett nytt seende på livet. Försoning är att kapa destruktiva band. Försoning gör ingenting ogjort men gör det möjligt att hela det som tidigare varit sönder. Försoning är en process genom vilken vi återskapar något som redan finns och är medfött; frid, frihet från tvånget att hata och vår förmåga att älska oss själva i första hand och därigenom kunna älska andra människor.”

Görel Freds föreläsning förmedlar så mycket hopp om att kunna göra skillnad som leder till varaktig förändring. “En skillnad som gör en skillnad”.

Efter en trevlig kväll med mingel, en god natt och en god frukost (efter ett kallt dopp i Fryken) återvänder vi till föreläsningssalen och får lyssna till Pernilla Ouis, som utifrån sina egna erfarenheter och sin och andras forskning förläser om “Islam, heder och sexuella normer i familjekonflikter”. Det är förstås ett aktuellt men svårt och komplicerat ämne som Pernilla hjälper oss fördjupa vår förståelse kring.

Efter lunch andra dagen, KFRs årsmöte och ett gripande teaterstycke “Enstöringen”, en enmansföreställning från teatergruppen Drivan (en berättelse som grundar sig i erfarenheter från levande livet) lättas vår tillvaro upp av musik till kaffet med “Never bråttom boys”. Torsdagen avslutas som sig bör med en härlig festkväll.

Det känns som att det blir en röd tråd, som går från teaterstycket “Enstöringen” till fredagens förmiddagsföreläsning om “Trauma, stress och krisstöd” av P-O Michel. Michel är läkare, docent och specialist i psykiatri med erfarenheter från försvaret där han som överstelöjtnant haft en tjänst som försvarsöverstepsykiatriker. Vi fick lyssna på en föreläsning, som präglades av stor kompetens, erfarenhet och stringens. Vi fick med oss mycket värdefullt. Något jag, av någon anledning, fäste mig särskilt vid var hans fem stödprinciper (översättningsbart på mycket inom familjeterapi och krisbearbetning):

“Stärka säkerhet/trygghet, lugna och stabilisera, stärka tillit, understödja samhörighet och stärka känsla av hopp”. Ett koncentrat av vad vårt arbete i mycket handlar om. Michels föreläsning blev en fin avslutning på dessa dagar.

Tack Sunne!

 

Som medlem kan du gå in på sidan https://www.sverigeskfr.se/?page_id=1086 om du vill ta del av de powerpoint-presentationer som publicerats där från dagarna i Sunne.