Det kom ett mail med ett generöst erbjudande till alla KFR-medlemmar!

“Jag heter Madeleine Cocozza är socionom, leg. psykoterapeut, med. dr och författare och arbetar som lektor på Linköpings universitet där jag ansvarar för psykoterapeut programmet. Min kliniska tjänsteutövning har jag på min privata mottagning där jag möter par och familjer.  Jag har gett ut fyra böcker: Familjebygget – ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj, Barn far illa – en analys av bristerna i samhällets familjebygge, Leva som föräldrar och  Forma din professionella personlighet.

Boken familjebygget vänder sig till allmänheten och till professionella.  Jag ger ofta min bok till par som går i parterapi, för att de ska kunna reflektera vilket  visat sig skapa en möjlighet för dem att arbeta mellan gångerna och samtala med varandra om sin relation. Jag har 50  böcker som jag nu  utan kostnad skickar till de familjerådgivare som vill ha den. Detta på grund av att jag under nästa år kommer ut med en ny bok som är en  sammanslagning av Familjebygget och Leva som föräldrar; Familjen- om de nära relationerna. Jag tycker också det vore intressant att få återkoppling från de som får boken; om den är användbar i familjerådgivningen.

Maila mig (madeleine. cocozza@gmail.com) din adress så skickar jag den till dig (först till kvarn får mala).

Tack för din uppmärksamhet!

Hälsningar Madeleine