Personalen vid Familjerådgivningen i Umeå hälsar dig Välkommen till Björkarnas stad 19-20 mars 2018.

Dag 1:

Erfarenhetsutbyte kring arbetet som familjerådgivare.

När: 19 mars kl. 13.00 – 17.00 (vi bjuder på em-fika).

Plats: Familjerådgivningen, Renmarkstorget 6, 3 tr. Umeå.

Förslag på diskussionsämnen:

  • Hur ser en dag ut? Hur många besök per dag? Syn på återbud och betalning vid uteblivelse? Längd på samtalsserierna? Digital kalender – för och nackdelar?
  • Träfftider vid enheten? APT, metod och ärendedragning etc. Hur gör ni för att skapa en gemensam verksamhet i stället för att vara enskilda familjerådgivare på en gemensam arbetsplats? Förebyggande arbete?
  • Frivilliga samarbetssamtal – familjerätten eller familjerådgivningen, omfång – positiva och negativa erfarenheter?
  • Föreläsningar/utbildningar/handledning/KFR: s sexologutbildning?

Dag 2:

Utbildningsdag kring arbetet med nära relationer.

När: 20 mars kl. 9.00 – 16.00 (vi bjuder på fm & em-fika).

Plats: Väven, Storgatan 46 A, Umeå.

Föreläsare: Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut, rektor och handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Skriv ut inbjudan: Paul Perris mm 19-20 mars 2018