Martin Söderquist, Malena Cronholm-Nouicer, Lars Dannerup och Karin Wulff som jobbar som familjerådgivare i Malmö har fått en artikel publicerad i Fokus på familien.

Artikeln beskriver familjerådgivares utmaningar att möta pars behov av hjälp när de behöver det och på det sätt som passar dem. Efter flera års erfarenheter och utvärderingar av Single Session Therapy har vi nu utvecklat arbetssättet vidare och erbjuder paren Ett Samtal i Taget (ESiT). Artikeln innehåller bakgrund, utvärderingsresultat och beskrivning av vårt serviceerbjudande till paren.

Här kan du beställa den: https://www.idunn.no/fokus/2018/04/ett_samtal_i_taget_parterapipaaengaang