Det finns mycket pengar att söka hos EU. Mottagningen i Gävle har provat och bjuder generöst på sina erfarenheter nedan:

Att ansoka om Erasmusmedel