Den kommunala familjerådgivningen ökar och antalet pågående ärenden har ökat med 28 procent sedan år 2004. Totalt hanterades 35 000 ärenden i kommunerna under år 2014. Skillnaderna är dock stora mellan olika regioner, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen.se