Feedback från kursen “Att arbeta som familjerådgivare” 20-21 mars 2017

Kursen riktade sig till relativt nya familjerådgivare med syfte att stärka yrkesrollen.

Kursmomenten som genomfördes var
  • Familjerådgivarens roll, teori och metod i samtal.
  •  Arbetsmodeller för vanligt förekommande frågor såsom konflikt, kommunikation, otrohet, våld och sexologi.
  •  Familjerådgivning som verksamhet, uppdraget, driftsformer, juridik, samverkan, historia, kvalitetssäkring, feedback på eget arbete (FIT), forskning, utvärdering och evidens.
  •  Övriga önskemål som framkom från kursdeltagarna.

Tyngdpunkten under dagarna var behandlingsarbete. Vi arbetade med rollspel och knöt reflektioner om teori och metod till de samtal vi producerade. Vi följde en hel process från tidsbeställning till avslutning. Vi arbetade också med erfarenhetsutbyte och handledning.

Kursdeltagarnas feedback

Med hjälp av FIT – Feedback Informed Treatment, skala 0-10, genomfördes utvärdering båda dagarna. Första dagens utvärdering användes för att finslipa andra dagens upplägg.

På skalorna enligt Group Session Rating Scale fick vi följande sammanlagda genomsnittliga värden ( från båda dagarnas utvärderingar): Relation 9.4, Mål och Ämnen 9.2, Sätt att arbeta eller metod 8.7, Allmänt 8.9

Kursdeltagares kommentarer:

” Intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyte, utrymme gavs för dialog och frågor.”

” Fantastiskt att få så erfarna kollegors berättelser och förvåning över att nya familjerådgivare är så oerhört kompetenta.”

” Viktigt innehåll som bidragit till viktiga reflektioner.”

” Bra att få öva att rita modeller, många arbetsmetoder som jag kommer att kunna ha nytta av.”

” Teoridel och teman knöt an till rollspel och bra valda rollspel som skapar integrerad kunskap.”

” Roliga dagar med bra balans mellan kursens olika delar och rörelse mellan två lokaler.”

” Bra baskurs och trygga ledare som skapade tryggt arbetsklimat.”

Önskades mer av:

” Personligare presentation av kursdeltagarna första dagen.”

” Ännu mer tid för diskussioner i smågrupp och tid för erfarenhetsutbyte och viktigt att matcha gruppens tidigare erfarenheter och ta tillvara dessa.”

” Mer up-to-date forskning och juridik önskvärd inom arbetsfältet och även tillägg om forskning vad gäller terapimetoder.”

“Mer tydlighet i arbetet med när det är möjligt att arbeta med våld i familjerådgivningen.”

” Vore spännande med en kursdag till och möjlighet till fördjupning.”

Kursledare var:

Christina Ridderstråle – socionom, steg 1 utbildad i systemisk familjeterapi, 20 poäng i sexologi, handledarutbildad, auktoriserad familjerådgivare och verksam som familjerådgivare sedan 2001. Stefan Hörnstein – socionom, familjeterapiutbildad på systemisk grund, steg 1 utbildad i KBT med inriktning missbruk och beroende, verksam som familjerådgivare sedan 2012.

Kursledarnas slutord:

Vi tar med oss kursdeltagarnas värdefulla feedback i vår egen “lessons-learned” och vi är öppna för att genomföra fördjupande uppföljningsdagar vid intresse. Självklart kommer vi att ladda om för att ge kursen på nytt för nyanställda familjerådgivare. Vid frågor eller önskemål kontakta Stefan Hörnstein, 0725-419240, stefan@relationskonsulterna.se

Bästa hälsningar från Christina Ridderstråle och Stefan Hörnstein, Familjerådgivarna i Småland AB.