Vi på Familjerådgivningen, Region Örebro län, har låtit producera en kort film som vänder sig till förstagångsföräldrar. Den kommer att visas på de föräldrautbildningar som MHV och BHV har för denna målgrupp i hela länet. Vårt syfte är att nå dessa föräldrar med budskapet på detta sätt, som en förebyggande åtgärd, då vi inte kontinuerligt har möjlighet att medverka i de föräldrautbildningar som ges förstagångsföräldrar. Här kan du se filmen: https://s3m.io/3PT6f.

Filmen går bra för alla familjerådgivningsbyråer att använda men önskar man en lokal anknytning kontaktar man företaget Strateg AB,  http://www.strateg.se/kontakt.html  för vidare information.