I Psykologtidningen 2011, nr 6, fanns denna artikel av Tor Wennerberg publicerad:

Forbli dig sjalv – nyckeln till narhet

Den är fortfarande värd att läsa (ursäkta att kvaliteten inte är den bästa när det gäller bilderna).

Artikeln kommer också att finnas under “Kommunal familjerådgivning” > “Forskning – uppsatser” > “Artiklar”. Där finns även andra artiklar att ta del av.