Nu kan du som fortfarande inte är medlem i KFR och jobbar på kommunalt uppdrag som familjerådgivare enkelt ansöka om medlemskap. Det går nu att göra direkt från hemsidan genom att fylla i några få uppgifter (https://www.sverigeskfr.se/?page_id=2891). Ansökan går direkt till medlemsansvarige och sedan blir det en formsak att vi tar upp nya medlemmar på nästa styrelsemöte. Den digitala eran här nu nått även vår förening.