Nytt år och nya influenser…….

Vi i styrelsen har inför det nya året för avsikt att avsätta tankar och tid kring hur vi tillsammans kan vidarutveckla föreningen för framtiden. Bland annat så behöver vi gemensamt fundera kring utvecklingspotential både vad gäller viktiga frågor/teman/områden att vidarutveckla/förnya och även frågor/teman som är värda att värna och bevara.

För detta arbete behöver vi er hjälp.

Förmedla gärna era tankar till oss under rubrikerna:

Behov av förnyelse

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Viktigt att värna och bevara

…………………………………………………

…………………………………………………

Skicka dina funderingar till Lena Söderberg, mail: lena.soderberg@falkenberg.se