I Ordföranden rader här till höger på sidan skriver Annika om behovet av uppdaterad forskning om vårt område. Alla mottagningar som använt och använder Scott Millers skalor håller på att samla ett stort underlag för framtida forskning.

Ett annat spår är att forska på vad som sker i oss som terapeuter. I Finland görs en del intressant som är i nutid och kan vara bra att ha koll på. Här är en artikel från Journal of Marital and Family Therapy som beskriver det arbetet: Sympathetic nervous system synchrony…. – Siekkula et al.

Peter Rober från Belgien har ägnat en del uppmärksamhet åt terapeutens inre konversation. Läs mer här: Positioning and the TIC.

Har du stött på annan forskning som kan finnas skäl att sprida inom föreningen. Viss försiktighet med att sprida artiklar kanske ska påkallas utifrån copyright.