Auktorisationskommittén behöver ha dina handlingar senast den 31/8 då de sammanträder den 9/9 2022.

OBS! Om du vill bli auktoriserad familjerådgivare i år så måste  du skicka in din ansökan om auktorisation direkt!

Nästa tid för ansökningar är i februari 2023.