Mats som varit kassör i KFR har efter allt rösträknande nu valts in i Sveriges riksdag och kommer nog att vara den första riksdagsledamoten med familjerådgivarerfarenhet. Så nu ser vi fram mot många motioner om framtida satsningar på landets familjerådgivningar.

Lycka till med det nya uppdraget!