Det är den första kursen som kommer att hållas på svenska.

Läs mer om kursen: Externship Lund 2017