Vi i styrelsen har kontakt med Malmöuniversitet utifrån deras utbildning i parsexologi på 7.5 poäng.  Nu skulle vi vilja att du som gått utbildningen i år lämnar in synpunkter till oss som vi kan ha med vid mötet med Malmöuniversitet.

Om du har sök och inte kommit in vill vi gärna veta det så vi kan framföra hur många det handlar om, då man från universitetets sida har antytt att det kan vara möjligt att låta utbildningen gå oftare om det finns en stor efterfråga.

Hör gärna av er per mail till:

Kristin Svartek, Lund kristina.svartek@lund.se

Cecilia Ekelin, Kungsbacka cecilia.ekelin@kungsbacka.se

Med vänlig hälsning / Styrelsen