Vi tre i årets valberedning har som uppdrag, i samråd med KFR:s styrelse, att ta fram nya kandidater till två poster vid årsmötet som hålls vid studiedagarna i Hudiksvall mellan den 15-17 maj 2024. Styrelsen behöver två ledamöter; den ena för nyval 2 år, den andra på fyllnadsval 1 år. 

Som ledamot behöver man vara med på 2 fysiska möten, 2 on-line möten samt årsmötet på KFR-konferensen/år. Du får ersättning för resor, kost och logi. Däremellan kan man välja nivå på engagemang, i samråd med styrelsen. Man kan till exempel driva föreningen framåt utifrån medlemmarnas önskemål, ordna med föreläsningar, vara remissinstans och göra omvärldsbevakningar i juridiska frågor med mera.

Verkar det kul och intressant? Hör av Er till oss!

Med vänlig hälsning!

chia.ekroth@partille.se, mona.rundqvist@leksand.se och jonas.farby@kungsbacka.se