Det har kommit till styrelsens kännedom att det är flera av våra medlemmar som inte fått plats på den utbildning i parsexologi 7,5 hp som sedan några år erbjuds via Malmö Universitet. Det finns därför ett intresse från styrelsens sida att försöka bilda sig en uppfattning av hur många som drabbats av det, dvs har sökt utbildningen men inte blivit antagen. Ni får gärna höra av er per mail till ann-helen.karhatsu@norrkoping.se  detta för att styrelsen ska kunna framföra till universitetet hur många det handlar om. Man har från universitetets sida antytt att det kan vara möjligt att låta utbildningen gå oftare om det finns en stor efterfrågan.

Är du en av dem som inte sökt utbildningen ännu men är sugen på att göra det? Även du ombeds maila till ann-helen.karhatsu@norrkoping.se för att kunna få en uppfattning om förväntat söktryck den närmaste tiden. 

Skicka gärna ditt svar innan årsskiftet då kontakt med Malmö Universitet tas i januari.

Med vänlig hälsning / Styrelsen