INBJUDAN TILL KFR-NÄTVERKET VÅLD I NÄRA RELATIONER

DEN 6/3–2018 I HALMSTAD

Hej kollegor i landet!

Vi vill bjuda in er på en nätverksträff gällande våld i nära relationer.

Vår tanke är att i början av nätverksträffen presentera hur vi på familjerådgivningen i Halmstad/Hylte arbetar med par där våld förekommer utifrån vårt våldsprogram.

Vi tänker vidare att en stor del av dagen skall ägnas åt samtal i grupper kring de teman vi önskar ta upp.

Vilka teman tycker ni är viktiga? Skicka gärna synpunkter på detta till kristina.nordgren@halmstad.se eller tobias.sunnerfjell@halmstad.se

Vi återkommer närmare kring tid, plats och agenda efter julledigheterna.

Vänliga hälsningar från oss på familjerådgivningen i Halmstad/Hylte!

Skriv ut inbjudan här: Inbjudan till nätverket Våld i nära relationer 180306