Välkommen till studiedagar på Selma spa, Sunne, 23–25 maj 2017 på temat “Gôtt å blandat”. Det blir tre dagar med ett spännande program. Läs mer här: Gôtt å blandat 3.