Vi behöver bli flera!

Är du nyfiken på och intresserad av styrelsearbete? Nu kommer det att erbjudas möjlighet att engagera sig, då några medlemmar slutar.(Du behöver inte vänta på att bli tillfrågad, kontakta valberedningen om du har några frågor).

Lisa Wall , Martin Hagelin och Margret Melin. Kontaktuppgift: lisa.wall@halmstad.se, martin.hagelin@malmo.se, m.melin10@gmail.com