Tidigare under våren gick det ut ett upprop till alla medlemmar att beskriva sina tankar, erfarenheter och förutsättningar avseende introduktionshandledning. Det har kommit in 15 svar till styrelsen och utifrån dem och våra egna tankar diskuterades frågan på senaste styrelsemötet.

Vi har stött på och fortsätter att stöta på en del oklarheter i vad som gäller för introduktionshandledning och även om det är tydligt uttalat att det är den handleddes ansvar att se till att handledaren är “behörig” är det inte alltid så. Olika mottagningar har olika traditioner. På vissa håll är det en självklarhet och på andra är det knappt känt.

Som en konsekvens av detta har Auktorisationskommittén fått ett uppdrag att titta lite mer på frågan om introduktionshandledning och presentera förslag till förändringar och tänkbara konsekvenser av dessa.

Några tips som framkommit i de inskickade svaren är:

  • tänk på att använda pensionerade kollegor (ej mer än 3 år sedan de arbetade) för att tillgodose behovet.
  • använd kraven för auktorisation som grund för att tillsammans med arbetsgivaren göra en kompetenstrappa för arbetet som familjerågivare och
  • kontakta Auktorisationskommittén om du är tveksam kring vad som gäller.