Marianne Arrias, familjerådgivare i Kalmar skriver: Jag och mina två kollegor undrar om det är möjligt att vår arbetsplats Familjerådgivningen kan vara medlem KFR? Eller är det enbart personligt medlemskap som gäller?

Torsten svarar: Det är bara personligt medlemskap som gäller, men det kan väl vara trevligt om ni vill vara medlemmar personligen! Stadgarna säger: Medlemskap, § 2, Mom 1:
Medlemsskap kan ansökas av alla som arbetar med familjerådgivning i kommunal anställning eller uppdrag enligt det lagstadgade kommunala ansvaret. Det är väl rimligt att det är en person som arbetar, inte en mottagning.

Marianne fortsätter: Vår arbetsgivare har sagt att de inte kan betala medlemsavgifter om arbetsgivaren inte är medlem. Har du stött på detta tidigare? Har du några argument som man kan använda sig av i dialogen med arbetsgivaren? Mina kollegor anser att det ligger i arbetsgivarens intresse att de är medlemmar och uppdaterade i vad som sker inom familjerådgivningar i hela riket och adekvat forskning och annan kunskap.

Torsten igen: Jag har inte stött på denna fråga tidigare, men den är intressant. Vad jag förstått från andra kollegor runt om i landet så varierar det kring vem som betalar medlemsavgiften – åt en del gör arbetsgivaren det, en del betalar själva. Personligen tycker jag att det är rimligt att arbetsgivaren står för avgiften då man egentligen inte har någon nytta av att vara med i föreningen i sig. Det är bara intressant om man är familjerådgivare. Det ligger mer i arbetsgivarens intresse (ur kvalitetssynpunkt) att man som familjerådgivare skaffar sig auktorisation, än i familjerådgivarens. Auktorisationen har ju inget ”värde” den dag man inte längre arbetar på kommunalt uppdrag. Det mesta av det material som läggs ut på hemsidan är ju öppet, så det kommer man ju åt utan medlemskap, men man missar något annat. I styrelsen försökte vi för några år sedan formulera varför man ska vara med i KFR. Det lät så här:


Varför medlem i KFR

Föreningen har som uppgift:

  • att verka för en kvalitativt högtstående familjerådgivning inom offentlig verksamhet, Som medlem blir Du en del i arbetet att förbättra och utveckla familjerådgivningen i landet. Du kan på enkelt sätt ta del av Information om de lagtexter, policydokument och andra bestämmelser som styr familjerådgivningen, vilket kan ge dig bra argument att lämna till din arbetsgivare om hur familjerådgivningen ska fungera.
  • att tydliggöra, att familjerådgivning är ett kvalificerat behandlingsarbete med krav på speciell kompetens Som familjerådgivare ingår Du i en ganska liten yrkeskår och ibland utförs arbetet i form av ensamarbete. Då kan föreningen ge möjligheter att möta och diskutera med andra i samma yrke. Du har möjlighet att bli auktoriserad familjerådgivare vilket är en titel som talar om lång erfarenhet och gedigen utbildning. Detta efterfrågas/krävs dessutom ofta i anställningar och i upphandlingar.
  • att verka för vidgad och fördjupad yrkeskunskap hos familjerådgivare Du kan ta del av andras erfarenheter och dela med dig av din. På så vis bygger vi tillsammans en nationell familjerådgivarkunskap. Du kan också ingå i eller starta nätverk kring de frågor som intresserar dig.
  • att samla medlemmarna till fortbildning och utbyte av erfarenheter.

Du får erbjudande om att delta i givande studiedagar med fokus på att arbeta med par, till ett rabatterat pris